Böngésző független eseménykezelés keretrendszer nélkül 2

Legutóbbi bejegyzésem óta gondolkodtam, hogy hogyan lehetne még szebben, ugyanakkor nem túl nagy méretben megoldani a böngésző független eseménykezelést. Továbbra is a minimalitás a cél, de most bekerült az esemény eltávolítása is. És mindezt sikerült elérnem egy kicsi függvénytárban, ami YUI Compressor-ral minify-olva mindössze 1Kb.

/*! Copyright (c) 2010-2011 Peter (Poetro) Galiba MIT Licensed */

/**
 * @fileoverview Browser independent basic event handling.
 * @author Peter (Poetro) Galiba
 */
(function (window) {
 /**
  * Normalizáljuk az event objektumot.
  *
  * A normalizált tulajdonságok:
  *  - target
  *  - preventDefault
  *  - stopPropagation
  *
  * @param {Object} event
  *  Event objektum
  * @returns {Element}
  *  Az esemény célpontja
  */
 function normalizeEvent(event) {
  var target;

  if (!event) {
   event = window.event;
  }
  if (event.target) {
   target = event.target;
  }
  else if (event.srcElement) {
   target = event.srcElement;
  }
  if (target && target.nodeType == 3) {
   target = target.parentNode;
  }
  event.preventDefault = event.preventDefault || function () {
   this.returnValue = false;
  };
  event.stopPropagation = event.stopPropagation || function () {
   this.cancelBubble = true;
  };

  return target;
 }

 /**
  * addEvent callback függvényének előkészítése.
  *
  * @param {Function} func
  *  A callback függvény.
  * @returns {Function}
  *  Az új callback függvény.
  *
  * @see addEvent
  */
 function prepareCallback(func) {
  // Olyan függvényt állítunk elő amiben a this már az esemény célpontja.
  return function (event) {
   var target = normalizeEvent(event),
     returnValue = func.call(target, event);

   if (returnValue === false) {
    event.preventDefault();
    event.stopPropagation();
   }

   return returnValue;
  };
 }

 /**
  * Lekérdezi a megadott függvényhez tartozó callback függvényt.
  *
  * @param {Function} func
  *  A függvény, amihez kell a callback függvény.
  * @param {String} [op]
  *  A művelet, amit esetleg végezni kell.
  *  A getCallback függvény karabantart egy listát a callback függvényekről.
  *  Ezt az op értékével a következőképpen lehet módosítani:
  *  - 'add' : hozzáadja a listához,
  *  - 'remove' : eltávolítja a listából.
  */
 function getCallback(func, op) {
  var gc = getCallback, fl, i, map, f, index = -1;

  // Karbantartott `static` függvény lista.
  if (!gc.fl) {
   gc.fl = [];
  }
  fl = gc.fl;

  // Végigmegyünk a listán, hogy megtaláljuk benne a függvényt.
  for (i = fl.length - 1; i >= 0; i -= 1) {
   map = fl[i];
   if (map && map.original === func) {
    index = i;
    f = map.generated;
    break;
   }
  }

  if (op === 'remove') {
   if (index !== -1) {
    fl[ index ].counter -= 1;
    if (fl[ index ].counter <= 0) {
     delete fl[ index ];
    }
   }
  }
  else if (op === 'add') {
   if (index !== -1) {
    fl[ index ].counter += 1;
   }
   else {
    f = prepareCallback(func);
    fl[fl.length] = {
     original : func,
     generated : f,
     counter  : 1
    };
   }
  }

  return f;
 }

 /**
  * Eltávolítja a megadott eseménykezelőt az elemről.
  *
  * @param {Element} elm
  *  A DOM elem, amiről el kell távolítani az eseményt.
  * @param {String} evt
  *  Az esemény neve, például `click`.
  * @param {Function} func
  *  A callback függvény, ami meghívódik amikor az esemény kiváltódik.
  */
 this.removeEvent = function (elm, evt, func) {
  var f = getCallback(func, 'remove'),
    removeEventListener = elm.removeEventListener,
    detachEvent = elm.detachEvent;

  if (removeEventListener) {
   removeEventListener.call(elm, evt, f, false);
  }
  else if (detachEvent) {
   detachEvent.call(elm, 'on' + evt, f);
  }
  else {
   elm['on' + evt] = null;
  }
 };

 /**
  * Hozzáadja a megadott eseménykezelőt az elemhez.
  *
  * @param {Element} elm
  *  A DOM elem, amihez hozzá kell adni az eseményt.
  * @param {String} evt
  *  Az esemény neve, például `click`.
  * @param {Function} func
  *  A callback függvény, ami meghívódik amikor az esemény kiváltódik.
  */
 this.addEvent = function (elm, evt, func) {
  var f = getCallback(func, 'add'),
    addEventListener = elm.addEventListener,
    attachEvent = elm.attachEvent;

  if (addEventListener) {
   addEventListener.call(elm, evt, f, false);
  }
  else if (attachEvent) {
   attachEvent.call(elm, 'on' + evt, f);
  }
  else {
   elm['on' + evt] = f;
  }
 };
}).call(this, this);
comments powered by Disqus