Egyszerű Syntax Highlighter Drupal 5 alatt

Most már egy ideje működik egy új kód színező a poetro.hu alatt, ez pedig a SyntaxHighlighter JavaScript kódra épül, amit az oldalba integráltam. Ez a kód színező elég sok mindent tud, ugyanakkor pár dologgal nem értek egyet abban, ami az eredeti kódban van, ezért pár dolog máshogy működik. Sajnos a kód Drupal 5-höz készült de mivel nem tartalmaz sok kódot könnyen portolható újabb változatokra.

Az alap, ahogy régen is, a Code Filter modulra épül, azonban ebben kellett végeznem pár módosítást. Amit szerettem volna megvalósítani, az az, hogy tetszőleges CSS osztályt lehessen társítani a kód blokkhoz például <code class="brush-JScript">var x;</code> formában.

Ami viszont teljesen új, az egy modul, ami ezeket a <code> blokkokat kezeli. Maga a PHP kód igazából nem csinál sokat, csak a beállításokat teszi elérhetővé JavaScriptben és betölti a fő szkriptet.

$path = drupal_get_path('module', 'syntax_highlighter'); 
drupal_add_js(array( 
'syntax_highlighter' => array( 
'selector' => variable_get('syntax_highlighter_selector', 'code'), 
'path' => base_path() . $path .'/syntaxhighlighter', 
) 
), 'setting'); 
drupal_add_js($path .'/syntax_highlighter.js'); 

Amint látszik a SyntaxHighlighter JavaScript kódjából nem töltődik be semmi, csak a modul saját JavaScriptje, ami majd betölti a tényleges JavaScript kódot. Ez azért hasznos, mert nem töltődik be feleslegesen több kilobyte-nyi kód. Amennyiben mégis szükség van rá, akkor ráadásul aszinkron módon töltjük be a kódot, ami mivel párhuzamosan több kód töltődik, ezért még gyorsabban is fog tudni betöltődni. Sajnos ezt csak a DOM betöltődése után tudjuk megtenni.

// Global Killswitch
if (Drupal.jsEnabled) {
 (function ($, window, document, undefined) {
  // All available brushes for highlighting.
  var brushes = [
   "AppleScript",
   "AS3",
   "Bash",
   "ColdFusion",
   "Cpp",
   "CSharp",
   "Css",
   "Delphi",
   "Diff",
   "Erlang",
   "Groovy",
   "Java",
   "JavaFX",
   "JScript",
   "Perl",
   "Php",
   "Plain",
   "PowerShell",
   "Python",
   "Ruby",
   "Sass",
   "Scala",
   "Sql",
   "Vb",
   "Xml"
  ],
  init = function () {
   var settings = Drupal.settings.syntax_highlighter,
     bl = brushes.length,
     classesRx,
     i = 0,
     codes = $(settings.selector),
     toLoad = {},
     head = $('head:first'),
     cssAdded = false;

   if (codes.length) {
    // Create a RegExp for matching the class of the code with any brush.
    // The code should have a class of `brush-TYPE` ex. `brush-JScript`.
    // Matching is case sensitive.
    classesRx = new RegExp('(?:^|\\s)brush-(' + brushes.join('|') + ')(?:$|\\s)');

    // Filter the codes if there are any of them, that should be syntax highlighted.
    codes = codes.filter(function () {
     var matches = this.className.match(classesRx),
       lineMatches,
       brush;
     // Check if there are any classes we have as a brush
     if (matches) {
      // Store the brush in the items to load, and as data in the element.
      brush = matches[1];
      toLoad[brush] = brush;
      $.data(this, 'brush', brush);

      lineMatches = this.className.match(/(?:^|\s)brushline-(\d+)(?:$|\s)/);
      if (lineMatches) {
       $.data(this, 'brushFirstLine', lineMatches[1]);
      }

      return true;
     }
     else {
      return false;
     }
    });

    // Check if we still have elements...
    if (codes.length) {
     // Load the CSS for the highlighter.
     $('<link>').attr({
      'rel' : 'stylesheet',
      'type' : 'text/css',
      'href' : settings.path + '/styles/shCore.css',
      'media': 'all'
     }).appendTo(head);
     $('<link>').attr({
      'rel' : 'stylesheet',
      'type' : 'text/css',
      'href' : settings.path + '/styles/shThemeDefault.css',
      'media': 'all'
     }).appendTo(head);

     // Load the core for the highlighter.
     $.ajax({
      'url': settings.path + '/scripts/shCore.js',
      'cache': true,
      'dataType': 'script',
      'success': function () {
       var m,
         itemsLeft,  // # of scripts that are left to be loaded
         sl,      // # of scripts
         scripts = [], // Array of script URLs.
         i = 0;

       // List all script to load.
       for (m in toLoad) {
        if (toLoad.hasOwnProperty(m)) {
         scripts.push(settings.path + '/scripts/shBrush'+ m +'.js');
        }
       }
       sl = itemsLeft = scripts.length;
       // Load the scripts.
       for (; i < sl; i += 1) {
         $.ajax({
         'url': scripts[i],
         'cache': true,
         'dataType': 'script',
         'complete': function () {
          itemsLeft -= 1;
          // Check if all the scripts are loaded.
          if (!itemsLeft) {
           // All loaded, so apply the highlighter.
           codes.each(function () {
            // Get rid of all the BR tags.
            var el = $(this).find('br').replaceWith("\n");

            // Finally highlight with some defaults,
            // using the brush stored in the elements' data.
            SyntaxHighlighter.highlight({
             'brush'   : $.data(this, 'brush').toLowerCase(),
             'tab-size'  : 2,
             'toolbar'  : false,
             'first-line' : $.data(this, 'brushFirstLine') || 1
            }, this);
           });
          }
         }
        });
       }
      }
     });
    }
   }
  };

  // Run init function when the DOM is ready.
  $(init);
 })($, window, document);
}

Hogyan működik

Vizsgáljuk meg kicsit a kódot. Az eleje az Űrlap mező helykitöltő jQuery kiegészítő-ben említett mintára épül, így az ott olvasottak itt is állnak.

// Global Killswitch
if (Drupal.jsEnabled) {
 (function ($, window, document, undefined) {
  //…
 })($, window, document);
}

Azután következik a támogatott “ecsetek” listája, vagyis ezeket a nyelveket tudjuk színezni, és ilyen néven kell őket megadni a CSS osztályban, hogy a hozzá kapcsolódó JavaScript kód betöltődjön:

var brushes = [
 "AppleScript",
 "AS3",
 "Bash",
 "ColdFusion",
 "Cpp",
 "CSharp",
 "Css",
 "Delphi",
 "Diff",
 "Erlang",
 "Groovy",
 "Java",
 "JavaFX",
 "JScript",
 "Perl",
 "Php",
 "Plain",
 "PowerShell",
 "Python",
 "Ruby",
 "Sass",
 "Scala",
 "Sql",
 "Vb",
 "Xml"
],

Az init függvény az általános inicializációt végzi. Pár változóra szükségünk lesz a kódban, ezért ezeket gyorsan előkészítjük, ugyan a bonyolultabbakkal kicsit várunk, hogy feleslegesen ne terheljük a gépet, amennyiben nincs is mit csinálni.

init = function () {
 var settings = Drupal.settings.syntax_highlighter,
   bl = brushes.length,
   classesRx,
   i = 0,
   codes = $(settings.selector),
   toLoad = {},
   head = $('head:first'),
   cssAdded = false;

Osztály vizsgálat

Most már tudjuk mik a támogatott osztályok, és hogy milyen elemeket kell vizsgálni, akkor nézzük meg, rendelkeznek-e ezek a DOM elemek a kívánt osztállyal. Az elem osztálya a következően kell, hogy kinézzen: brush-Ecset , ahol az Ecset egy az előbb említett elemek közül a listában, például Php esetén az elem (egyik) osztálya brush-Php kell, hogy legyen. Ennek ellenőrzéséhez egy reguláris kifejezést építünk.

if (codes.length) {
 // Create a RegExp for matching the class of the code with any brush.
 // The code should have a class of `brush-TYPE` ex. `brush-JScript`.
 // Matching is case sensitive.
 classesRx = new RegExp('(?:^|\\s)brush-(' + brushes.join('|') + ')(?:$|\\s)');

 //…
}

Az előbb elkészített reguláris kifejezést pedig alkalmazzuk az elemekre, ezáltal kiszűrjük a nekünk kellőket:

// Filter the codes if there are any of them, that should be syntax highlighted.
codes = codes.filter(function () {
 var matches = this.className.match(classesRx),
   lineMatches,
   brush;
 // Check if there are any classes we have as a brush
 if (matches) {
  // Store the brush in the items to load, and as data in the element.
  brush = matches[1];
  toLoad[brush] = brush;
  $.data(this, 'brush', brush);

  lineMatches = this.className.match(/(?:^|\s)brushline-(\d+)(?:$|\s)/);
  if (lineMatches) {
   $.data(this, 'brushFirstLine', lineMatches[1]);
  }

  return true;
 }
 else {
  return false;
 }
});

Amennyiben a jQuery filter függvényének egy függvényt adunk át paraméterként, akkor ezt a függvényt fogja meghívni minden egyes kiválasztott elemre, és a this mindig az aktuális elemre fog mutatni. Amennyiben ez a függvény true értékkel tér vissza, akkor az elem benne marad a kiválasztásban, ha false -szal, akkor kikerül belőle.
Ha az elem osztályár illik a reguláris kifejezés, megvizsgáljuk, hogy esetleg meg volt-e adva sorszám is, ezzel tudjuk jelölni, hogy az idézett kódrészlet hányadik sornál kezdődik. Ezt például a brushline-123 osztály a kód blokkhoz való hozzáadásával tudjuk megtenni. Amennyiben meg volt adva sorszám, akkor azt eltároljuk ezt az ecsettel egyetemben a jQuery data függvényével hozzákapcsolva az adatot a DOM elemhez.

Betöltés

Ha maradt színezni való elemünk, akkor betöltjük az alapvető CSS fájlokat, és a fő JavaScript fájlt, amitől a színező ecsetei függenek.

// Load the CSS for the highlighter.
$('<link>').attr({
 'rel' : 'stylesheet',
 'type' : 'text/css',
 'href' : settings.path + '/styles/shCore.css',
 'media': 'all'
}).appendTo(head);
$('<link>').attr({
 'rel' : 'stylesheet',
 'type' : 'text/css',
 'href' : settings.path + '/styles/shThemeDefault.css',
 'media': 'all'
}).appendTo(head);

// Load the core for the highlighter.
$.ajax({
 'url': settings.path + '/scripts/shCore.js',
 'cache': true,
 'dataType': 'script',
 'success': function () {
  var m,
    itemsLeft,  // # of scripts that are left to be loaded
    sl,      // # of scripts
    scripts = [], // Array of script URLs.
    i = 0;

  // List all script to load.
  for (m in toLoad) {
   if (toLoad.hasOwnProperty(m)) {
    scripts.push(settings.path + '/scripts/shBrush'+ m +'.js');
   }
  }
  sl = itemsLeft = scripts.length;
  // Load the scripts.
  for (; i < sl; i += 1) {
   //…
  }
 }
});

A CSS fájlokat egyszerű betölteni, egyszerűen a <link> elemeket hozzá kell adni a <head> -hez. A JavaScript kód betöltése kicsit trükkösebb, ugyanis, mint írtam az ecsetek függenek a fő modultól, azaz előbb azt kell betölteni, utána lehet csak az ecseteket. Erre használjuk a $.ajax success eseménykezelőjét. Ez a függvény akkor hívódik meg, mikor a $.ajax -nek megadott JavaScript fájl már be van töltve, és már le is futott. Az eseménykezelőben összegyűjtjük a betöltendő JavaScripteket, majd betöltjük őket a második for ciklusban.

$.ajax({
 'url': scripts[i],
 'cache': true,
 'dataType': 'script',
 'complete': function () {
  itemsLeft -= 1;
  // Check if all the scripts are loaded.
  if (!itemsLeft) {
   // All loaded, so apply the highlighter.
   codes.each(function () {
    // Get rid of all the BR tags.
    var el = $(this).find('br').replaceWith("\n");

    // Finally highlight with some defaults,
    // using the brush stored in the elements` data.
    SyntaxHighlighter.highlight({
     'brush'   : $.data(this, 'brush').toLowerCase(),
     'tab-size'  : 2,
     'toolbar'  : false,
     'first-line' : $.data(this, 'brushFirstLine') || 1
    }, this);
   });
  }
 }
});

Ezeknek az ecseteknek a betöltődése esetén vizsgáljuk hogy mindegyik be lett-e már töltve, és ha igen, akkor alkalmazzuk a már szűrt kód blokkokra a kód színezőt. Mivel a Code Filter modul <br> elemeket rak a sortörések helyére, és a SyntaxHighlighter ezt nem támogatja ezért ezeket vissza kell alakítani sortöréssé. A kódszínezés beállításai a Drupal szabályait követik, egyedül az eszközsort kapcsoltam ki, amíg nem tudom szépen bekonfigurálni.

comments powered by Disqus