Ígéretek JavaScriptben

nicole.pierce.photography ♥ - http://www.flickr.com/photos/nicopierce/

Presenter Notes

CommonJS Promises

 • Különböző változatok
 • Egymáshoz közelítő API
 • Egy függvény, ami egy ígéret objektumot ad vissza

Presenter Notes

CommonJS Promises

Ape Lad - http://www.flickr.com/photos/apelad/

Presenter Notes

Promises/A

 • A Promise függvény által visszaadott ígéretnek egy metódusa van, a then
 • a then akkor hívódik meg, amikor az ígéret teljesült / meghiúsult.
 • 3 callback függvény paraméter (mind opcionális):
  • teljesült (onFulfilled)
  • hiba történt (onError)
  • előrehaladás (onProgress - nem kötelező implementálni, többször is lefuthat)
 • a then metódusnak is egy ígéretet kell visszaadnia, ami a teljesülés, illetve meghiúsulás esetén fog teljesülni / meghiúsulni
 • interaktív változat:
  • get - visszaadja a ígéret célpontjának egy tulajdonságát
  • call - meghívja az ígéret célpontjának egy metódusát

Presenter Notes

Promises/A példaimplementáció

 1 function noop() {}
 2 function PromisesA() {
 3 }
 4 PromisesA.prototype = {
 5  then: function (onFulfilled, onError, onProgress) {
 6   if (onFulfilled) this._onFulfilled = onFulfilled;
 7   if (onError) this._onError = onError;
 8   if (progress) this._onProgress = onProgress;
 9   if (this._isDone) this._onFulfilled();
10   return new PromisesA();
11  },
12  get: noop,
13  call: noop,
14  _isDone: false,
15  _onFulfilled: noop,
16  _onError: noop,
17  _onProgress: noop,
18 };

Presenter Notes

Promises/A demo

1 demo(1000, 10).then(
2  console.log.bind(console),
3  null,
4  console.log.bind(console)
5 );

Presenter Notes

Promises/A+

Eltérések a Promises/A-hoz képest:

 • A then-nek nem kötelező új ígéretet visszaadni
 • A then-nek csak két paramétere van: onFulfilled és onError
 • Az onError-nak egy kivételt kell, hogy kapjon paraméterül, amennyiben kivétel történt.
 • Nincs interaktív változat
 • onFulfilled és onError közül csak az egyik és pontosan egyszer hívódhat meg, aszinkron módon
 • Több then hívása esetén az onFulfilled vagy onError függvények a hozzáadásuk sorrendjében futnak le.

Presenter Notes

Promises/A+ demo

1 var promise = demo(1000);
2 promise.then(console.log.bind(console, 'All'));
3 promise.then(console.log.bind(console, 'Everything'));
4 
5 demo(3000).then(log).then(log);

Presenter Notes

Promises/B

 • when(value, callback, errback_opt)
 • asap(value, callback, errback_opt) - akár azonnal visszatérő when
 • get(object, name) - tulajdonság lekérdezése
 • post(object, name, args) - metódus lefuttatása
 • put(object, name, value) - tulajdonság beállítása
 • del(object, name) - tulajdonság törlése
 • makePromise(descriptor, fallback) - Promise generátor
 • defer() - Promise kezelő objektum (resolve(), reject(), promise)
 • isPromise()

Presenter Notes

Implementációk

drubuntu - http://www.flickr.com/photos/drewbandy/