A Node.js bemutatása egy blog motoron keresztül

Bemutatkozás

 1 {
 2  'Név': 'Galiba Péter',
 3  'Nick': 'Poetro',
 4  'Leírás':
 5   '1998 óta foglalkozik weboldalak ' +
 6   'készítésével, és JavaScript-tel.' +
 7   '2006 óta saját céggel rendelkezik, ' +
 8   'és azóta a NowPublic.com, majd ' +
 9   '2009 óta az Examiner.com front-end ' +
10   'fejlesztője.',
11  'Specialitások': [
12   'HTML', 'CSS',
13   'PHP', 'Drupal',
14   'JavaScript', 'jQuery', 'Node.js'
15  ],
16  'Weboldalak': [
17   'http://poetro.hu/',
18   'https://github.com/Poetro',
19   'http://weblabor.hu/tagok/1519'
20  ]
21 }

Node.js (http://nodejs.org/)

 • Esemény vezérelt, nem blokkoló I/O rendszer
 • Hasonló rendszerek: Twisted (Python), EventMachine (Ruby)
 • C++-ban és JavaScript-ben van írva
 • A Google V8 motorjára épül (http://code.google.com/p/v8/)
 • CommonJS alapú modul rendszer
  • C++-ban és/vagy JavaScript-ben íródtak
  • Magunk is írhatunk ilyen modulokat
 • „Hivatalos” modul kezelő az npm (http://npmjs.org/)
 • Aktuális verziók:
  • Stabil: v0.2.6 (2010. december 31.)
  • Fejlesztői: v0.3.5 (2011. január 16.)

Telepítés

1 $ mkdir node-latest-install
2 $ cd node-latest-install
3 $ curl http://nodejs.org/dist/node-latest.tar.gz | tar xz --strip-components=1
4 $ ./configure
5 $ make install
 • C++ fordító (gcc)
 • Python 2.4 vagy újabb a fordításhoz
 • OpenSSL (ajánlott)

npm

1 $ curl http://npmjs.org/install.sh | sh

Fontosabb core modulok

 • sys: Loggolást, hibakeresést, futtatást segítő eszközök
 • fs: fájl rendszerhez biztosít hozzáférést
 • http: HTTP kliens és szerver alkalmazásokhoz
 • net: hálózati feladatok ellátásához (socketek, streamek)
 • crypto: titkosítás, kódolás (md5, sha1, rsa, sha256 stb.)
 • path: fájlrendszer elérési utakhoz
 • url: URL kezeléshez
 • querystring: Az URL query részének kezeléséhez

npm

$ curl http://npmjs.org/install.sh | sh
 • listázás: npm ls [kulcsszó]
 • telepítés: npm install modulnév [modulnév…]
 • eltávolítás: npm uninstall modulnév [modulnév…]
 • frissítés: npm update [modulnév…]
 • további lehetőségek: npm help
 • több mint 300 elérhető modul

Feladat

Egy egyszerű blog motor megvalósítása.

 • Bejegyzések létrehozása
 • Bejegyzések módosítása
 • Bejegyzések listázása
 • A felületet angolul hozzuk létre, de legyen lehetőség azt lefordítani

Használt modulok

 • connect: nagy teljesítményű middleware keretrendszer:
  routing, http segéd modulok, session kezelés, fordítók, GET / POST / COOKIE kezelés stb.
 • express: a connect-re épülő keretrendszer, mely egybe fogja a connect szolgáltatásait, és egy Sinatra jellegű webfejlesztői környezetet ad
 • dialect: i18n / l10n keretrendszer
 • sqlite: sqlite adatbázis kezelő motor, és annak Node.js illesztése
 • generic-pool: Object pool pattern egy megvalósítása
 • ejs: Embedded JavaScript sablonmotor

Könyvtár struktúra

app.js
blog.db
dictionaries\
  ├─ en.js
  └─ hu.js
lib\
  ├─ date.js
  ├─ entry.js
  └─ route.js
public\
  └─ css\
   ├─ global.css
   └─ reset.css
views\
  ├─ entries.ejs
  ├─ entry.ejs
  ├─ form─entry.ejs
  ├─ index.ejs
  ├─ layout.ejs
  └─ partials\
   └─ entry.ejs

Kiszolgálónk előkészítése

 1 var express = require('express'),
 2   dialect = require('dialect').dialect,
 3   app = module.exports = express.createServer(),
 4   sqlite = require('sqlite'),
 5   dbPool = require('generic-pool').Pool({
 6    'name'  : 'SQLite Pool',
 7    'create' : function (callback) {
 8     var db = new sqlite.Database();
 9     db.open('blog.db', function (err) {
10      if (err) throw err;
11      callback(db);
12     });
13    },
14    'destroy' : function (db) {
15     db.close(function (error) {
16      if (error) throw error;
17     });
18    },
19    'max' : 1
20   });

A blog bejegyzések adatbázisa

 1 // Előkészítjük az adatbázist.
 2 dbPool.acquire(function (db) {
 3  db.execute(
 4   'CREATE TABLE IF NOT EXISTS entries (' +
 5    'nid INTEGER PRIMARY KEY ASC,' +
 6    'title TEXT,' +
 7    'created INTEGER,' +
 8    'updated INTEGER,' +
 9    'body TEXT' +
10    ')',
11   function (error) {
12    dbPool.release(db);
13    if (error) {
14     throw error;
15    }
16   }
17  );
18 });

További konfiguráció

 1 // Konfiguráció, ami minden környezetben lefut
 2 app.configure(function(){
 3  app.set('views', __dirname + '/views');
 4  app.set('view engine', 'ejs');
 5  app.use(express.bodyDecoder());
 6  app.use(app.router);
 7  app.use(connect.compiler({
 8   src: __dirname + '/public', autocompile: true,
 9   enable: ['less', 'coffeescript']
10  })),
11  app.use(express.staticProvider(__dirname + '/public'));
12 });
13 // Fejlesztői környezet beállításai (ez az alapértelmezett)
14 app.configure('development', function () {
15  app.use(express.errorHandler({ dumpExceptions: true,
16   showStack: true }));
17 });
18 // Éles környezet beállításai (NODE_ENV=production)
19 app.configure('production', function () {
20  app.use(express.errorHandler());
21 });

Routing

 1 app.get(/^\/entries\/(\d+)\/?/, function (request, response) {
 2  var entryId = request.params[0];
 3  entry.load(+entryId, function (error, row) {
 4   if (!row) {
 5    response.send(t(['{entryId} does not exist',
 6     {entryId : ''+entryId, count: 1}]), 404);
 7   }
 8   else {
 9    response.render('entry', {'locals': row});
10   }
11  });
12 });
13 app.get(/^\/entry\/?/, function (request, response) {
14  response.render('form-entry', {locals: {title: '', body: '', created: '', updated: '', nid: ''}});
15 });
16 app.post(/^\/entries\/?/, function (request, response) {
17  var body = request.body;
18  if (body.nid && body.op && body.op === t('Delete')) {
19   entry.destroy(body.nid); response.redirect('entries');
20  }
21  else {
22   entry.create(body); response.redirect('entries/' + (body.nid || ''));
23  }
24 });

Aszinkron műveletek

Node.js esetén általában két módon futtathatunk aszinkron műveletek:

 1. Hagyományos callback függvényekkel

  1 fs.readdir('/path/to/directory', function (error, files) {});
  
 2. Feliratkozunk egy eseményre

  1 request.on('data', function (chunk) { });
  2 // illetve, ami ugyanez:
  3 request.addListener('data', function (chunk) { });
  

EventEmitter objektummal ki tudjuk terjeszteni objektumunkat, ha saját eseményeket akarunk kiváltani, és kezelni

1 var MyObj = function () {}, sys = require('sys'), myobj;
2 sys.inherits(MyObj, require('events').EventEmitter);
3 myobj = new MyObj();
4 myobj.on('event', function () {});
5 myobj.emit('event');

Entry

 1 function Entry(dbPool) {
 2  // Ha nem konstruktorként lett meghívva, hívjuk meg úgy.
 3  if (!(this instanceof Entry)) return new Entry(dbPool);
 4  this.dbPool = dbPool;
 5 }
 6 
 7 Entry.prototype = {
 8  findAll : function (callback) {
 9   var dbPool = this.dbPool;
10   dbPool.acquire(function (db) {
11    db.execute(
12     'SELECT * FROM entries',
13     function (error, rows) {
14      dbPool.release(db);
15      callback && callback(error,
16       (!rows || !rows.length) ? null : rows);
17     }
18    );
19   });
20  },

Entry - frissítés

 1 update : function (attr, callback) {
 2  var dbPool = this.dbPool;
 3  dbPool.acquire(function (db) {
 4   db.execute(
 5    'REPLACE INTO entries ' +
 6    '(nid, title, created, updated, body) VALUES' +
 7    '($nid, $title, $created, $updated, $body)',
 8    {
 9     $nid: +attr.nid || undefined,
10     $title: attr.title,
11     $created: attr.created || Date.now() / 1000 | 0,
12     $updated: Date.now() / 1000 | 0,
13     $body: attr.body
14    },
15    function (error, rows) {
16     dbPool.release(db);
17     callback && callback(error, rows);
18    }
19   );
20  });
21 },

Entry - betöltés

 1 load : function (nid, callback) {
 2  var dbPool = this.dbPool;
 3  dbPool.acquire(function (db) {
 4   db.execute(
 5    'SELECT * FROM entries WHERE nid = ?', [+nid],
 6    function (error, rows) {
 7     dbPool.release(db);
 8     callback && callback(error,
 9      (!rows || !rows.length) ? null : rows[0]);
10    }
11   );
12  });
13 },

Sablonok (EJS)

 • Változók kiírása: <%- változó %>
 • Változók kiírása HTML entitásokkal: <%= változó %>
 • Feltételek:

  1 <% if (true) { %>
  2  Igaz
  3 <% } %>`
  
 • Ciklusok:

  1 <% for (var i=a.length-1; i >= 0; i--) { %>
  2  <%= i %>
  3 <% } %>
  
 • Részelemek (partials):

  1 <%- partial('entry', { collection: entries, as: global }) %>
  

Sablonok (EJS) 2.

 1 <article>
 2  <h1 class="entry-title"><%= title %></h1>
 3  <p>
 4   <time class="published" pubdate="pubdate"
 5    datetime="<%= formatDate('c', created) %>">
 6    <%= t(['Published at {date}',
 7     {date : formatDate('F jS, Y g:i a', created),
 8     count: 1}]) %>
 9   </time> |
10   <time class="updated"
11    datetime="<%= formatDate('c', updated) %>">
12    <%= t(['Updated at {date}',
13     {date : formatDate('F jS, Y g:i a', updated),
14     count: 1}]) %>
15   </time>
16  </p>
17  <div class="entry-content"><%- body %></div>
18  <a href="/entry/<%= nid %>"><%= t('Edit') %></a>
19 </article>

Sablonozó rendszerek

Az EJS-en kívül még számos sablonozó rendszer érhető el Node.js alatt:

 • CoffeeKup (CoffeeScript)
 • Jade
 • jQuery Template
 • Haml
 • Mustache
 • ...

CSS-hez:

 • sass
 • less

Adatbázis kezelők

 • CouchDB
 • Firebird
 • Memcache
 • MongoDB
 • MySQL
 • SQLite
 • Postgres
 • Redis
 • ...

Node.js tulajdonságok

 • Kis memóriahasználat
 • Esemény vezérelt
 • Nem blokkol
 • Egy szálon fut
  • Több szálon futáshoz használhatunk proxy-t
 • Óvatosan kell bánni az aszinkron műveletekkel:
  • Túl sok művelet ne fusson párhuzamosan, mert lehet hogy jobban leterheli a hardvert
  • Nagyon sok kérést tudunk fogadni egy időintervallumban, de nem biztos, hogy ki is tudjuk szolgálni őket ilyen gyorsan
  • Érdemes valamiféle Object pool-t használni, hogy kordában tartsuk a rendszert
  • Lehet korlátozni a maximálisan fogadott HTTP kéréseket, vagy itt is használhatunk pool-t

Node.js tulajdonságok (2)

 • Nincs Apache httpd:
  • mi magunk írjuk a HTTP szervert,
  • kezelni kell minden kérést,
  • például statikus fájlok kiszolgálását
 • Alkalmazásunk daemon-ként (is) fut(hat) (például HTTP / DNS szerver):
  • folyamatosan be van töltve,
  • lehetnek perzisztens változóink, nem kell őket minden kérésnél betölteni
 • Írhatunk teljes értékű parancssoros alkalmazásokat
 • Futtathatunk más programokat
 • Hozzáférünk a fájlrendszerhez, hálózathoz, processzekhez, socketekhez, streamekhez
 • Tudunk kezelni bináris adatokat a Buffer objektumon keresztül

Modulok

 • Egy feladat megoldására már most több modul áll rendelkezésre, és nem biztos, hogy könnyű választani
 • Sebesség:
  • C++ vagy tisztán JavaScript implementációt használunk, nagy lehet a különbség
 • Gyorsan változó API, modulok
 • Jó közösség, segítőkészek, és örülnek a segítségnek
 • Modulok nagy része Github-on van, érdemes figyelni
 • Nagyok a minőségbeli különbsége, mind kód, mind dokumentáció terén

Pár érdekes, illetve hasznos modul:

Kérdések(?)